Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/149/2020

(FO) Feranský Ladislav (11.07.1953)

Poľná ul. 1920, 93401 Levice

Spisová značka, typ konania:
28OdK/149/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Feranský Ladislav, Poľná ul. 1920, 93401 Levice, Slovensko
Lehoty:
14.07.2020 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
29.07.2020 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
13.08.2020 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie