Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/147/2020

(FO) Brandalík Ladislav (08.02.1980)

Schurmannova 1206, 94901 Nitra

Spisová značka, typ konania:
28OdK/147/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
od 30.05.2020
Stav konania:
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Brandalík Ladislav, Schurmannova 1206, 94901 Nitra, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie