Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/151/2020

(FO) Helmesová Drahoslava (01.09.1972)

Hlavná 92/119 , 93563 Čata

Spisová značka, typ konania:
31OdK/151/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
od 30.05.2020
Stav konania:
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
13.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Helmesová Drahoslava, Hlavná 92/119 , 93563 Čata, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie