Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/272/2020

(FO) Balážová Mária (26.09.1952)

Hodejov 225 , 98031 Hodejov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/272/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
22.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balážová Mária, Hodejov 225 , 98031 Hodejov, Slovensko
Lehoty:
08.06.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
07.07.2020 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
17.07.2020 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
22.07.2020 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
06.08.2020 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--