Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/121/2020

(FO) Siváková Monika (12.02.1977)

Pod papierňou 56 , 08501 Bardejov

Spisová značka, typ konania:
4OdK/121/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
27.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Siváková Monika, Pod papierňou 56 , 08501 Bardejov, Slovensko
Lehoty:
13.07.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
27.07.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
12.08.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--