Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/122/2020

(FO) Harvanová Jana (21.06.1975)

Hviezdoslavova 256/82 , 05916 Hranovnica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/122/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
27.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Harvanová Jana, Hviezdoslavova 256/82 , 05916 Hranovnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--