Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/123/2020

(FO) Holečko Šimon (11.10.1972)

Čapajevova 4927, 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
4OdK/123/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
27.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Holečko Šimon, Čapajevova 4927, 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
11.06.2020 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
13.07.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
21.07.2020 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
27.07.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
12.08.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--