Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/285/2020

(FO) Bučko Igor (23.11.1979)

Hrnčiarska 113, 98511 Halič

Spisová značka, typ konania:
5OdK/285/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Stav konania:
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
29.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bučko Igor, Hrnčiarska 113, 98511 Halič, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--