Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/203/2020

(FO) Valkovič Ľubomír (29.07.1993)

Hlohovec , 92001 Hlohovec

Spisová značka, typ konania:
36OdK/203/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Martin Smolko
Správca:
Stav konania:
30.09.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.06.2020 - Vyhlásený konkurz
30.09.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Valkovič Ľubomír, , 92001 Hlohovec, Slovensko
Lehoty:
10.08.2020 Pondelok
Základná prihlasovacia lehota
25.08.2020 Utorok
Súpis majetku
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie