Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/297/2020

(FO) Berky Severín (27.09.1962)

Súhradná 148/10 , 96233 Budča

Spisová značka, typ konania:
5OdK/297/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Berky Severín, Súhradná 148/10 , 96233 Budča, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--