Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/296/2020

(FO) Antalíková Iveta (19.04.1966)

Malinovského 8/12 , 98061 Tisovec

Spisová značka, typ konania:
5OdK/296/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tomáš Kohút (48485357) , Námestie SNP 74/28 , 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--