Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/291/2020

(FO) Talpaš Michal (17.08.1985)

obec Badín , 97632 Badín

Spisová značka, typ konania:
5OdK/291/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
30.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Talpaš Michal, obec Badín , 97632 Badín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--