Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/290/2020

(FO) Hagara Ľubomír (18.08.1959)

Králická 9/13 , 97634 Králiky

Spisová značka, typ konania:
5OdK/290/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Stav konania:
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
30.04.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hagara Ľubomír, Králická 9/13 , 97634 Králiky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--