Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/203/2020

(FO) Červený Milan (07.09.1989)

Dolná Kostolná 466 , 04402 Turňa nad Bodvou

Spisová značka, typ konania:
26OdK/203/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
15.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Červený Milan, Dolná Kostolná 466 , 04402 Turňa nad Bodvou, Slovensko
Lehoty:
17.06.2020 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
17.07.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
27.07.2020 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
03.08.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
17.08.2020 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie