Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/204/2020

(FO) Fako Ivan (22.06.1971)

Blažice 100 , 04416 Blažice

Spisová značka, typ konania:
26OdK/204/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Fako Ivan, Blažice 100 , 04416 Blažice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie