Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/206/2020

(FO) Černický Frederik (10.05.1992)

Biele Vody 213 , 05376 Mlynky

Spisová značka, typ konania:
26OdK/206/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Róbert Zsiga
Správca:
Stav konania:
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Černický Frederik, Biele Vody 213 , 05376 Mlynky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie