(PO) Poľnohospodárske družstvo Trávnik, IČO 00363243

Trávnik , 94618 Trávnik

Spisová značka, typ konania:
3K/280/1996, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Tóth
Správca:
--
Stav konania:
22.03.2000 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
26.11.1996 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
22.03.2000 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--