Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/305/2020

(FO) Miho Adrián (28.01.1976)

Štiavnička 572, 97681 Podbrezová

Spisová značka, typ konania:
5OdK/305/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
25.08.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
14.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
10.06.2020 - Vyhlásený konkurz
25.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Miho Adrián, Štiavnička 572, 97681 Podbrezová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--