Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/205/2020

(FO) Andrejčák Ľuboš (03.03.1976)

Košice-Juh , 04011 Košice-Juh

Spisová značka, typ konania:
31OdK/205/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
15.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Andrejčák Ľuboš, , 04011 Košice-Juh, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie