Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/207/2020

(FO) Lejko Bartolomej (14.09.1963)

Jánošíkova 2348, 04001 Košice-Juh

Spisová značka, typ konania:
31OdK/207/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
18.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lejko Bartolomej, Jánošíkova 2348, 04001 Košice-Juh, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie