Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/208/2020

(FO) Nízky Branislav (24.08.1991)

L. Sáru 2347, 07501 Trebišov

Spisová značka, typ konania:
31OdK/208/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
18.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Nízky Branislav, L. Sáru 2347, 07501 Trebišov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie