Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/419/2020

(FO) Burclová Alena (23.03.1970)

Gessayova 2499/41 , 85103 Bratislava - Petržalka

Spisová značka, typ konania:
27OdK/419/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
19.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
19.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
04.01.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
18.01.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
03.02.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie