Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/254/2020

(FO) Zámková Drahomíra (03.11.1956)

Družstevná 101 , 91622 Podolie

Spisová značka, typ konania:
40OdK/254/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
28.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
12.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
28.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Zámková Drahomíra, Družstevná 101 , 91622 Podolie, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie