Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/152/2020

(FO) Ferusz Gábor (01.04.1988)

Dvorská ul. 1403, 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
23OdK/152/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Jana Coboriová
Správca:
Stav konania:
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ferusz Gábor, Dvorská ul. 1403, 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie