Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/153/2020

(FO) Lévaiová Gizela (07.08.1962)

Nové Zámky , 94001 Nové Zámky

Spisová značka, typ konania:
28OdK/153/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Lévaiová Gizela, , 94001 Nové Zámky, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie