Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/152/2020

(FO) Méhesová Margita (05.08.1954)

Družstevná 2584/23 , 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
29OdK/152/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
15.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Méhesová Margita, Družstevná 2584/23 , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
17.07.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
03.08.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
17.08.2020 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie