Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/153/2020

(FO) Csanda Tibor (16.09.1976)

Petőfiho ul. 784, 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
31OdK/153/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
15.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Csanda Tibor, Petőfiho ul. 784, 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie