Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/103/2020

(FO) Balejová Mária (10.04.1975)

Stankovany 29 , 03492 Stankovany

Spisová značka, typ konania:
9OdK/103/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
Stav konania:
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balejová Mária, Stankovany 29 , 03492 Stankovany, Slovensko
Lehoty:
14.07.2020 Utorok
Koniec základnej 45-dňovej lehoty na prihlasovanie pohľadávok veriteľov
Typ konania podľa územnej platnosti:
--