Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/259/2020

(FO) Hornáček Pavol (19.05.1973)

Potvorice 45 , 91625 Potvorice

Spisová značka, typ konania:
38OdK/259/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
18.02.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
15.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
30.05.2020 - Vyhlásený konkurz
18.02.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hornáček Pavol, Potvorice 45 , 91625 Potvorice, Slovensko
Lehoty:
14.07.2020 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
29.07.2020 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
13.08.2020 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie