Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/258/2020

(FO) Plško Maroš (01.07.1970)

Zamarovská 115 , 91105 Zamarovce, korešp.: Armádna 10, Trenčín

Spisová značka, typ konania:
38OdK/258/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 02.06.2020
Stav konania:
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
15.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Plško Maroš, Zamarovská 115 , 91105 Zamarovce, korešp.: Armádna 10, Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie