Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/253/2020

(FO) Hruboš Ľubomír (13.07.1963)

Prešov , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
2OdK/253/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
Stav konania:
09.06.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
14.05.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.06.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Hruboš Ľubomír, , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 7 595,82 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--