Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/231/2020

(FO) Kováč Milan (02.01.1972)

Gabčíkova 428, 84105 Bratislava-Karlova Ves

Spisová značka, typ konania:
32OdK/231/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Ivona Hrčeková
Správca:
Stav konania:
29.07.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
02.06.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie