Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/275/2020

(FO) Šarköziová Lucia (02.04.1987)

Brezová pod Bradlom , 90613 Brezová pod Bradlom

Spisová značka, typ konania:
40OdK/275/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
21.08.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.06.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.06.2020 - Vyhlásený konkurz
21.08.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Šarköziová Lucia, , 90613 Brezová pod Bradlom, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie