Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/278/2020

(FO) Balog Tibor (30.05.1956)

K Starej tehelni 6 , 08001 Prešov

Spisová značka, typ konania:
5OdK/278/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
Mgr. Alena Paveleková
Správca:
Stav konania:
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
09.06.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balog Tibor, K Starej tehelni 6 , 08001 Prešov, Slovensko
Lehoty:
16.07.2020 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
17.08.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
25.08.2020 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
31.08.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
16.09.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--