Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/148/2020

(FO) Kováčová Anna (06.11.1966)

Zákutie 659/86 , 08633 Zborov

Spisová značka, typ konania:
3OdK/148/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.06.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Kováčová Anna, Zákutie 659/86 , 08633 Zborov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--