Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/325/2020

(FO) Zelinková Dominika (10.09.1993)

Pod Kláštorom 203/6 , 96653 Hronský Beňadik

Spisová značka, typ konania:
2OdK/325/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.06.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Zelinková Dominika, Pod Kláštorom 203/6 , 96653 Hronský Beňadik, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie