(PO) L.A. Crash, s. r. o., IČO 47561424

Horný Val 8/17, 010 01 Žilina

Spisová značka, typ konania:
9K/3/2020, Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
od 31.10.2020
Stav konania:
31.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.06.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu
04.07.2020 - Začaté konkurzné konanie
31.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 01.09.2020
do 30.10.2020
Navrhovatelia:
Mayerčak Mário, Makovického 8567/3A , 01001 Žilina, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 75 393,41 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie