Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/269/2020

(FO) Fedor Rastislav (13.01.1978)

Kobyly 270 , 08622 Kobyly

Spisová značka, typ konania:
2OdK/269/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Tomáš Novák
Správca:
od 17.06.2020
Stav konania:
03.09.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
11.06.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.07.2020 - Vyhlásený konkurz
03.09.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Fedor Rastislav, Kobyly 270 , 08622 Kobyly, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--