(PO) HELIAND, s.r.o., IČO 34138421

Bratislavská 101, 92101 Piešťany

Spisová značka, typ konania:
9K/87/2001, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Tatiana Pastieriková
Správca:
od 14.06.2001
Stav konania:
14.06.2001 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
27.03.2001 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
14.06.2001 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO 35776005, Cintorínska 21, 81499 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--