(PO) Pozemné stavby Považská Bystrica, a.s. v konkurze, IČO 31561942

Svätoplukova 1017, 02001 Púchov

Spisová značka, typ konania:
9K/40/2002, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lýdia Noskovičová
Správca:
Stav konania:
30.09.2002 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
22.05.2002 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
30.09.2002 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Veterník Eduard, JUDr., Svätoplukova 31 , 82108 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--