Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/170/2020

(FO) Grácová Emília (24.10.1981)

209 , 95615 Kovarce

Spisová značka, typ konania:
28OdK/170/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
09.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
19.06.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
09.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Grácová Emília, 209 , 95615 Kovarce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie