(PO) WOOD - Šľachtiteľská stanica Radošina spol. s r.o. skrátený názov: WOOD - ŠS Radošina, s.r.o., IČO 34135537

Piešťanská 2, 95605 Radošina

Spisová značka, typ konania:
1K/116/2004, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lýdia Noskovičová
Správca:
Stav konania:
20.09.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
05.08.2004 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
20.09.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Vaňo Tomáš, JUDr., Nám. SNP 23 , 81101 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--