Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/118/2020

(FO) Chlepko Matej (14.11.1988)

Liptovská Lúžna 1117 , 03472 Liptovská Lúžna

Spisová značka, typ konania:
3OdK/118/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Jaroslav Macek
Správca:
Stav konania:
08.07.2020 - Zrušený konkurz
História stavov konania:
12.06.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
08.07.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Chlepko Matej, Liptovská Lúžna 1117 , 03472 Liptovská Lúžna, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--