Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/117/2020

(FO) Ďuriš Dušan (27.08.1963)

Belanská 560/46 , 03301 Liptovský Hrádok

Spisová značka, typ konania:
2OdK/117/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
od 01.07.2020
Stav konania:
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.06.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ďuriš Dušan, Belanská 560/46 , 03301 Liptovský Hrádok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--