Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/114/2020

(FO) Ťupeková Dana (22.11.1965)

Liptovská Osada 172 , 03473 Liptovská Osada

Spisová značka, typ konania:
1OdK/114/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
Stav konania:
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.06.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Ťupeková Dana, Liptovská Osada 172 , 03473 Liptovská Osada, Slovensko
Lehoty:
17.08.2020 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
31.08.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
16.09.2020 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--