Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 1OdK/113/2020

(FO) Barancová Andrea (20.12.1976)

Hybe 30 , 03231 Hybe

Spisová značka, typ konania:
1OdK/113/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Gabriela Bargelová
Správca:
od 01.07.2020
Stav konania:
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.06.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.07.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Barancová Andrea, Hybe 30 , 03231 Hybe, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--