(FOP) Ing. Ján Kaiser - ASCONA, IČO 34297910

Nejedlého 51, 84102 Bratislava - mestská časť Dúbravka

Spisová značka, typ konania:
1K/211/2004, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lýdia Noskovičová
Správca:
od 09.03.2015
Stav konania:
06.09.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
26.11.2004 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
06.09.2005 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
SKP, k.s., IČO 44915691, Námestie SNP 74/28, 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--