(PO) Výrobno- obchodné družstvo v likv., Družstvo, IČO 00199508

SNP 149 , 94201 Šurany

Spisová značka, typ konania:
1K/222/1994, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Tatiana Pastieriková
Správca:
Stav konania:
16.10.1995 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
24.11.1994 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
16.10.1995 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Puskailer Juraj, JUDr., Račianska 71 , 83102 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--