Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/179/2020

(FO) Hodosyová Viktória (25.05.1957)

Ul. priateľstva 1378/21 , 94501 Komárno

Spisová značka, typ konania:
29OdK/179/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
01.12.2020 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
26.06.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
16.07.2020 - Vyhlásený konkurz
01.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Hodosyová Viktória, Ul. priateľstva 1378/21 , 94501 Komárno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie