Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/255/2020

(FO) Horáček Július (13.06.1981)

Kupeckého 5342, 90201 Pezinok

Spisová značka, typ konania:
32OdK/255/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
17.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.06.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Horáček Július, Kupeckého 5342, 90201 Pezinok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie